Dziękuje notatkę z rocznika literowaniem i styl na białym tle.